ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΝΕΑ:
Εταιρικό Προφίλ | Εκθεσιακός χώρος | Εταιρικά Νέα | Επικοινωνία
Βιομηχανικά Υλικά
Υλικά κατάλληλα για κατασκευές μεγάλων έργων, βιομηχανικών έργων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, χώρων μαζικής εστίασης και γενικά επαγγελματικών χώρων.
  • Σοβατεπί
  • Υγειονομικές γωνιές
  • Τερματικά
  • Γωνίες
  • Κανάλια